PROMAPAINT®-SC3

Rezultati izračuna temeljijo na najnovejših spoznanjih in rezultatih preizkusov v skladu z EN 13381-8.