PROMATECT®-H

Rezultati izračuna temeljijo na najnovejših spoznanjih in rezultatih preizkusov v skladu z EN 13381-4.